Detaljer om förslaget

Nummer:prEN 12255-16
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 198
Namn på kommittén:Vatten- och avloppssystem
Publicerat:den 12 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Ämnesområden:Avloppsvatten
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies design principles and performance requirements for tertiary clarification (receiving effluent from secondary treatment) by physical filtration plant at wastewater treatment plants serving more than 50 PT.

NOTE 1 Ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis are not covered within the scope of this standard as they are not considered to be used for tertiary clarification.

NOTE 2 Soil filtration is not covered in this standard.

NOTE 3 Activated carbon filtration is excluded from the scope of this standard as it is not considered to be a form of mechanical filtration.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.