Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gruvdrift - Terminologi - Del 1: Planering och mätning
Nummer:ISO/DIS 22932-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 225
Namn på kommittén:Anläggningsmaskiner
Publicerat:den 11 jun 2019
Sista svarsdatum:den 22 jul 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the commonly used terms in mining, only terms which have a specific meaning in this field have been included.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.