Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industriautomation -
Nummer:ISO/DIS 22549-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 280
Namn på kommittén:Information och automation i produktlivscykeln
Publicerat:den 11 jun 2019
Sista svarsdatum:den 7 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of the standard defines the basic principles for an assessment concerning the convergence of informatization and industrialization in industrial enterprises. The scope of this part of the standard includes the following:

— Assessment framework definitions;

— Assessment reference model definitions;

— Assessment reference model components.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.