Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plastsvetsningspersonal - Kvalifikationsprovning av svetsare - Termoplastiska svetsade monteringar
Nummer:prEN 13067
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 11 jun 2019
Sista svarsdatum:den 10 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the method of testing the knowledge and skill of a welder who is required to carry out welds on thermoplastics in new constructions and repair work.

The skill examination of a welder is an essential condition for the assurance of the quality of the welding work.

The application of this document guarantees that the examination is carried out according to a uniform test procedure.

This document applies when the contractor or the authorities responsible for the application require it.

Gas and water utility network industries with alternative qualification programmes are excluded from this document.

This document applies to the following welding processes:

— hot gas welding: round nozzle, high speed nozzle, wedge;

— extrusion welding;

— heated tool welding: butt, saddle, socket, wedge;

— electrofusion welding: socket, saddle;

— solvent welding: socket.

This document applies to the welding of the following products:

— sheet;

— pipe;

— fittings;

— lining membrane.

This document covers the welding of the following groups of materials:

a) for sheets, pipes and fittings:

— group 1: PVC (including all kinds of PVC-U, PVC-C) or ABS;

— group 2: PP (including all kinds of PP);

— group 3: PE (including all kinds of PE);

— group 4: PVDF;

— group 5: ECTFE or PFA or FEP;

b) for lining membranes and flooring:

— group 6: PVC-P;

— group 7: PE (including all kinds of PE);

— group 8: ECB;

— group 9: PP.

c) for pipes and fittings only:

— group 10: PA-U 11 or PA-U 12

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.