Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögonoptik - Oftalmologiska instrument - Baskrav och provningsmetoder - Del 1: Allmänna krav tillämpbara på alla oftalmologiska instrument
Nummer:prEN ISO 15004-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 336
Namn på kommittén:Ögonoptik
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 21 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies fundamental requirements for non-invasive, active and non-active ophthalmic instruments and to low-vision aids. This document is also applicable to tonometers, but not to other ophthalmic instruments which are used in contact with the globe of the eye.

This document is not applicable to operation microscopes, endoscopes and devices intended for laser investigation or laser treatment of the eye.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.