Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögonoptik - Glasögonbågar - Mätsystem och terminologi
Nummer:prEN ISO 8624
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 336
Namn på kommittén:Ögonoptik
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 20 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a measuring system for spectacle frames and related terminology. It is applicable to spectacle frames with fronts that are intended to be symmetrical.

NOTE Minor asymmetry of only the nasal bearing surfaces has been included in this edition. Since such asymmetry does not affect the lens shapes, only the definition of bridge height is affected, having an amendment in its note 2 to entry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.