Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Form- och lägetoleranser - Max materialkrav (MMR), min materialkrav (LMR) och reciprocitetskrav (ISO/DIS 2692:2019)
Nummer:prEN ISO 2692
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the maximum material requirement, the least material requirement and the reciprocity requirement. These requirements can only be applied to linear features of size of cylindrical type or opposed planar type.

These requirements are often used to control specific functions of workpieces where size and geometry are interdependent, e.g. to fulfil the functions "assembly of parts" (for maximum material requirement) or "minimum wall thickness" (for least material requirement). However, the maximum material requirement and least material requirement can also be used to fulfil other functional design requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.