Detaljer om förslaget

Svensk titel: Åskådarläktare - Del 6: Demonterbara läktare
Nummer:prEN 13200-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 173
Namn på kommittén:Temporära konstruktioner
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 13 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies product characteristics for demountable stands at permanent or temporary entertainment venues including sports stadiums, sport halls and indoor and outdoor facilities. This standard is not applicable to stands of a moveable type where last row of places for spectators is under 1 m height from the ground.

NOTE Amusement parks are covered by EN 13814, Fairground and amusement park machinery and structures — Safety.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.