Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 2: Djupskjutmått - Utformning och metrologiska krav
Nummer:prEN ISO 13385-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Ämnesområden:Mätinstrument
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides the most important design and metrological characteristics of calliper depth gauges

— with analogue indication: vernier scale or circular scale (dial), and

— with digital indication: digital display.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.