Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning (ISO/DIS 10360-10:2019)
Nummer:prEN ISO 10360-10
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Ämnesområden:Mätinstrument
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the acceptance tests for verifying the performance of a laser tracker by measuring calibrated test lengths, according to the specifications of the manufacturer. It also specifies the reverification tests that enable the user to periodically reverify the performance of the laser tracker. The acceptance and reverification tests given in this document are applicable only to laser trackers utilizing a retro-reflector as a probing system. Laser trackers that use interferometry (IFM), absolute distance meter (ADM) measurement, or both can be verified using this document. This standard can also be used to specify and verify the relevant performance tests of other spherical coordinate measurement systems that use cooperative targets, such as "laser radar" systems.

NOTE Systems, such as laser radar systems, which do not track the target, will not be tested for probing performance.

This document does not explicitly apply to measuring systems that do not use a spherical coordinate system (i.e. two orthogonal rotary axes having a common intersection point with a third linear axis in the radial direction) however, the parties may apply this part of 10360 to such systems by mutual agreement.

This document specifies:

— performance requirements that can be assigned by the manufacturer or the user of the laser tracker,

— the manner of execution of the acceptance and reverification tests to demonstrate the stated requirements,

— rules for proving conformance, and

— applications for which the acceptance and reverification tests can be used.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.