Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometrisk toleranssättning - Hans L: Generella GPS specifikationer Ebbe: Övergripande och allmänna GPS-specifikationer John Österlund: Generella geometriska och dimensionella specifikationer
Nummer:prEN ISO 22081
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 9 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives the rules of definition and interpretation of general specifications defined according to ISO 8015 (general tolerancing) applicable on the whole workpiece.

The general specifications can be applied to integral surfaces only, i.e. integral lines are excluded.

The general geometrical and dimensional specifications defined in this document applies to the following:

— for dimensional specifications:

  — for features of size:

    — linear size (±) (according to ISO 14405-1);

    — angular size (±)(according to ISO 14405-3);

— for geometrical specifications:

  — for integral features:

    — geometrical specifications with the characteristic surface profile (⌓).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.