Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 22066
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 5 jun 2019
Sista svarsdatum:den 18 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies operationally defined methods for the determination of available total cyanide in various types of water such as drinking water, ground water, surface water, wastewaters, metallurgical processing tailings reclaim solution, heap leach barren solution, mill slurry tailings filtrate and leaching solutions, with cyanide concentrations from 5 μg/l to 2 000 mg/l expressed as cyanide ions in the undiluted sample. The range of application can be extended by reducing the sensitivity (Figure A.1.).

NOTE ISO 2080:2008, 3.105, defines free cyanide. The concentration of available total cyanide includes free cyanide and cyanide complexed in solution with cyanide anion, but not necessarily all of the metal cyanide complexes present as determined by a specified analytical method (3.191).

In this method, six suitable mass concentration ranges from 5 μg/l to 50 μg/l, from 50 μg/l to 500 μg/l, from 0,5 mg/l to 5 mg/l, from 5 mg/l to 50 mg/l, from 50 mg/l to 500 mg/l and from 500 mg/l to 2 000 mg/l are described.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.