Detaljer om förslaget

Svensk titel: Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård
Nummer:prEN 17398
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 602
Namn på kommittén:Patientdelaktighet i personcentrerad vård
Publicerat:den 5 jun 2019
Sista svarsdatum:den 13 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the minimum requirements enabling patient involvement in health care services with the aim to create favourable structural conditions for person-centred care.

It is intended to be used before, during and after the actual care provided by care personnel and to be available for use by the patient who is the recipient of the care.

This document is also intended to be used on a strategic level for quality assurance and improvement, during procurement, education and supervision as well as to be used as a guiding document for research and development projects within intervention and implementation of person-centred care.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.