Detaljer om förslaget

Svensk titel: Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod
Nummer:prEN ISO 12460-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 182
Namn på kommittén:Trä
Publicerat:den 5 jun 2019
Sista svarsdatum:den 1 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12460 specifies a procedure for determination of accelerated formaldehyde release from uncoated and coated wood-based panels using the gas analysis method. The procedure is also suitable for the testing of other materials (e.g. edge bands, floor coverings, foams, foils, laminated wood products, veneered wood products, coated wood products).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.