Detaljer om förslaget

Svensk titel: Metalliska pulver - Bestämning av flytförmåga medelst en kalibrerad tratt (Gustavsson Flowmeter)
Nummer:prEN ISO 13517
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 133
Namn på kommittén:Pulvermetallurgi
Publicerat:den 4 jun 2019
Sista svarsdatum:den 12 aug 2019
Ämnesområden:Pulvermetallurgi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for determining the flow rate of metallic powders, including powders for hardmetals and mixes of metallic powders and organic additives such as lubricants, by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter).

The method is applicable only to powders which flow freely through the specified test orifice.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.