Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brandteknisk provning av produkter - Obrännbarhet
Nummer:prEN ISO 1182
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 181
Namn på kommittén:Brandsäkerhet
Publicerat:den 4 jun 2019
Sista svarsdatum:den 12 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method of test for determining the non-combustibility performance, under specified conditions, of homogeneous products and substantial components of non-homogeneous products.

Information on the precision of the test method is given in Annex A.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.