Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 5: Biokompatibilitet
Nummer:prEN ISO 11979-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 336
Namn på kommittén:Ögonoptik
Publicerat:den 4 jun 2019
Sista svarsdatum:den 14 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 11979 specifies particular requirements for the biocompatibility evaluation of materials for intraocular lenses (IOLs) including the processing conditions to produce them. These requirements include evaluation of physicochemical properties that are relevant to biocompatibility. It also gives guidance on conducting an ocular implantation test.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.