Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tandläkare - Central tryckluftsutrustning
Nummer:prEN ISO 22052
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 327
Namn på kommittén:Tandvård
Publicerat:den 3 jun 2019
Sista svarsdatum:den 26 jul 2019
Ämnesområden:Tandvårdsutrustning
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements and test methods for central compressed air source equipment supplying dental air for dental units and various dental air consuming devices in the dental office.

It also specifies quality requirements and test methods for the dental air produced by the central compressed air source equipment, such as requirements for the purity level of dental air.

It also specifies requirements for information to be supplied by the manufacturer on the performance, installation, operation and maintenance of the central compressed air source equipment.

This document applies only to central compressed air source equipment located outside of the dental treatment room.

Central compressed air source equipment located in the dental treatment room and facility piping are excluded from the scope of this document.

This document does not include requirements for dental laboratory applications (e. g. CAD/CAM systems)

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.