Detaljer om förslaget

Svensk titel: Luftkvalitet - Allmänt - Terminologi
Nummer:ISO/DIS 4225
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 3 jun 2019
Sista svarsdatum:den 4 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This doucment specifies terms and definitions that are related to air quality (see 3.1.1.1). These are either general terms or are used in connection with the sampling (see 3.3.3.1) and measurement of gases, vapours (see 3.1.5.8) and airborne particles (see 3.2.2.1) for the determination of air quality.

The terms included are those that have been identified as being fundamental because their definition is necessary to avoid ambiguity and ensure consistency of use.

This document is applicable to all International Standards, ISO Technical Reports, ISO Technical Specifications, and ISO Guides related to air quality.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.