Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Mottagningsprovning
Nummer:ISO/DIS 10100
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 106
Namn på kommittén:Hydraulik och pneumatik
Publicerat:den 27 maj 2019
Sista svarsdatum:den 22 jul 2019
Ämnesområden:Cylindrar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies acceptance and function tests for hydraulic fluid power cylinders.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.