Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gummi - Bestämning av kristallisationsgrad genom hårdhetsmätning
Nummer:ISO/DIS 3387
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 22 maj 2019
Sista svarsdatum:den 21 jul 2019
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test based on hardness measurements for determining the progressive stiffening of rubber with time, caused by crystallization. It is limited to materials having an initial hardness at a test temperature of from 10 IRHD to 85 IRHD.

The method is applicable to raw, unvulcanized (compounded) and vulcanized rubber. It is mainly of interest for rubber with a marked crystallization tendency at temperatures experienced in cold climates, such as chloroprene and natural rubber.

The method is not applicable to fast-crystallizing materials which crystallize to a considerable degree within the time-span of 15 min used for conditioning at test temperature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.