Detaljer om förslaget

Svensk titel: Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
Nummer:prEN ISO 8502-9
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 16 maj 2019
Sista svarsdatum:den 7 jul 2019
Ämnesområden:Ytrengöring, Målning
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8502 describes a field method for the assessment of the surface density of various water-soluble salts on steel surfaces, before and/or after surface preparation, by conductometric determination. The individual surface densities of the salt composition like chlorides, sulphates, sodium, etc, cannot be determined by this method. This method assesses only contaminants that will form an electrolyte (ions) when in contact with water. These represent the greater part of the contaminants.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.