Detaljer om förslaget

Svensk titel: Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - Bresle-metoden
Nummer:prEN ISO 8502-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 16 maj 2019
Sista svarsdatum:den 7 jul 2019
Ämnesområden:Ytrengöring, Målning
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8502 describes a method of extracting, for analysis, water soluble contaminants from a surface by use of flexible cells in the form of adhesive patches or sleeves which can be attached to any surface, regardless of its shape (flat or curved) and its orientation (facing in any direction, including downwards).

The method described is suitable for use in the field to determine the presence of water soluble contaminants before painting or a similar treatment.

This part of ISO 8502 does not cover the subsequent analysis of the contaminants that have been dissolved off. Methods of analysis suitable for field use are described in other parts of ISO 8502.

NOTE The extraction method might give a false negative or not take all the water-soluble material off the surface because of: (1) Soluble materials hiding in the crevices or under folds of metal; (2) Soluble materials under corrosion layers, passivation layers produced by corrosion inhibitors, oil, grease, or other non-visible thin films.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.