Detaljer om förslaget

Svensk titel: Rörsystem - Metallslang och deras anslutningar - Terminologi
Nummer:prEN ISO 7369
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 118
Namn på kommittén:Rörledningsprodukter och ventiler
Publicerat:den 13 maj 2019
Sista svarsdatum:den 1 jul 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines current terms concerning metal hoses, metal hose assemblies and component parts.

This International Standard applies to:

a) Stripwound metal hoses and hose assemblies;

b) Corrugated metal hoses and hose assemblies.

NOTE These hoses may be used braided, covered or lined

.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.