Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar
Nummer:prEN 15807
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 24 apr 2019
Sista svarsdatum:den 27 jun 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to pneumatic half couplings designed to couple either the brake pipes or main reservoir pipes of railway vehicles, without taking the type of vehicles and track-gauge into consideration.

This document gives the requirements for the design, dimensions, testing and quality assurance of pneumatic half couplings.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.