Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanalljuddämpare - Översiktsmetod för laboratorier
Nummer:ISO/DIS 11691
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 11 apr 2019
Sista svarsdatum:den 23 jun 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a laboratory substitution method to determine the insertion loss without flow of ducted, mainly absorbent, circular and rectangular silencers, as well as other duct elements for use in ventilating and air-conditioning systems.

NOTE 1 Laboratory measurement procedures for ducted silencers with superimposed flow are described in ISO 7235.

This document is applicable to silencers where the design velocity does not exceed 15 m/s. As the method does not include self-generated flow noise, this document is not suitable for tests on silencers where this type of noise is of great importance for the evaluation of the silencer performance. As most silencers, particularly in offices and dwelling, have design velocities below 15 m/s this document can often be a cost efficient alternative to ISO 7235.

The insertion loss determined according to this document in a laboratory will not necessarily be the same as the insertion loss that will be obtained in an installation in the field. Different sound and flow fields in the duct will yield different results. In this document the sound field will be dominated by plane wave modes. As this document requires regular test ducts, the results may include some flanking transmission via structural vibrations in the duct walls, that sets an upper limit to the insertion loss that can be determined.

NOTE 2 ISO 7235 gives methods for determining this limit.

This document is intended to be used for circular silencers with diameters of 80 mm to 2000 mm or rectangular silencers with cross-sectional areas within the same range.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.