Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått
Nummer:ftSS 914221
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 598
Namn på kommittén:Areamätning och funktionsplanering i byggnader
Publicerat:den 20 mar 2019
Sista svarsdatum:den 17 maj 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard anger funktionsmått som underlag för projektering av ändamålsenligt utformade, utrustade och tillgängliga bostäder. Dokumentet omfattar mått på möbler, inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa.

Dokumentet omfattar måttuppgifter för dörröppningar och passageareor. Standarden är baserad på aktiviteter och inte rum.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.