Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 15: Blandningar av jute och vissa djurfibrer (metod vid bestämning av kväveinnehåll)
Nummer:prEN ISO 1833-15
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 20 mar 2019
Sista svarsdatum:den 30 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method, by determining the nitrogen content, to calculate the proportion of each component, after the removal of non-fibrous matter, in textiles made of mixtures of

— jute

with animal fibres.

The animal-fibre component may consist solely of hair or wool, or of any mixtures of the two.

This part of ISO 1833 is not applicable to products in which dyestuffs or finishes contain nitrogen.

NOTE Because this method differs in principle from the general method based on selective solubility set out in ISO 1833-1, it is given in a form that is complete in itself.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.