Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggakustik - Bestämning och tillämpning av mätosäkerhet inom byggakustik - Del 1: Ljudisolering
Nummer:prEN ISO 12999-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 197
Namn på kommittén:Byggakustik
Publicerat:den 19 mar 2019
Sista svarsdatum:den 20 maj 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12999 specifies procedures for assessing the measurement uncertainty of sound insulation in building acoustics. It provides for

— a detailed uncertainty assessment;

— a determination of uncertainties by inter-laboratory tests;

— an application of uncertainties.

Furthermore, typical uncertainties are given for quantities determined according to ISO 10140, ISO 16283 and ISO 717 (all parts).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.