Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 24613-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Språk och terminologi
Publicerat:den 19 mar 2019
Sista svarsdatum:den 22 maj 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard describes the Machine readable dictionary (MRD) model, a metamodel for representing data stored in a variety of electronic dictionary subtypes, ranging from direct support for human translators to support for machine processing. Since this part of the ISO 24613 series is based on ISO 24613-1, the LMF Core model, it is designed to interchange data with other parts of the ISO 24613 series where applicable.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.