Detaljer om förslaget

Svensk titel: Grundläggande dimensioneringsregler - Allmänna krav
Nummer:ISO/DIS 22111
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 203
Namn på kommittén:Eurokoder
Publicerat:den 5 mar 2019
Sista svarsdatum:den 25 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides the requirements for structural design and procedures following a semi-probabilistic approach that are compliant with the general principles for structural reliability as stipulated by ISO 2394. The scope of requirements and procedures are accordingly limited to the design of structures for which sufficient knowledge and experience are commonly available on design and construction practice to ensure that target levels of reliability account for the nature and consequences of structural failure. For situations outside these limitations, ISO 2394 should be consulted.

The methods that are included in this International Standard are the semi-probabilistic limit states approaches that are proven to achieve sufficient and consistent levels of structural reliability.

This International Standard relies on standardized procedures for the characterization of the load bearing performance of the structures within its scope. Sufficient information is required on uncertainties of design variables and models to be able to derive semi-probabilistic design measures for verification of structural reliability within the scope of this and the related design standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.