Detaljer om förslaget

Svensk titel: Koppar och kopparlegeringar - Eddy current test för mätning av defekter på runda extruderade rör av kopparrör - Del 2: Provning med en invändig spole för invändig mantelyta
Nummer:prEN 1971-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 132
Namn på kommittén:Koppar
Publicerat:den 20 feb 2019
Sista svarsdatum:den 21 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a procedure for the eddy current test with an internal probe for measuring defects on the inner surface of seamless round copper and copper alloy tubes.

This document applies particularly for finned tubes with high fins according to EN 12452.

NOTE The eddy current test method(s) required, together with the size range and acceptance level, are defined in the relevant product standard.

The choice of the method for eddy current test:

— with an encircling test coil on the outer surface according to prEN 1971-1

or

— with an internal probe on the inner surface according to prEN 1971-2

is at the discretion of the manufacturer if there are no other agreements between the purchaser and the supplier.

Especially for finned tubes according to EN 12452 with high fins, it is suggested to use eddy current test with internal probe as described in this document.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.