Detaljer om förslaget

Svensk titel: Information och dokumentation - Grundläggande metadataelement i Dublin Core - Del 2: DCMI Properties and classes
Nummer:ISO/DIS 15836-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 543
Namn på kommittén:Dokumentbevarande
Publicerat:den 20 feb 2019
Sista svarsdatum:den 5 maj 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document establishes a vocabulary for cross-domain resource description, known as the Dublin Core metadata terms (hereafter DCMI Metadata Terms). It includes all of the properties and classes in the main namespace of DCMI Metadata Terms, https: //purl .org/dc/terms/ (hereafter "the /terms/ namespace"), as published in the DCMI Recommendation document "DCMI Metadata Terms" of 2012 [DCMI-TERMS].

The fifteen terms of the original Dublin Core Metadata Element Set, as defined in the namespace https: //purl .org/dc/elements/1 .1/ (hereafter "the /elements/1.1/ namespace"), are also documented in the DCMI Recommendation "DCMI Metadata Terms" and in the International Standard ISO 15836-1.

This document does not contain the following supporting terms from "DCMI Metadata Terms" specification:

a) terms from the /elements/1.1/ namespace (included in ISO 15836-1)

b) vocabulary encoding schemes

c) syntax encoding schemes

d) DCMI Type vocabulary

e) terms related to the DCMI Abstract Model

Both ISO 15836-1 and this document include the fifteen so-called core terms, but in Part 1 they are from the /elements/1.1/ namespace, and in this standard from the /terms/ namespace. In the latter, the terms have narrower semantics due to formal domain and range specifications.

This document does not limit what might be a resource.

This document does not provide implementation guidelines. The properties and classes are typically used in the context of an application profile, which constrains or specifies their use in accordance with local or community-based requirements and policies.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.