Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 6: Karakterisering för spårlägeskvalitet
Nummer:prEN 13848-6:2014/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 20 feb 2019
Sista svarsdatum:den 18 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard characterises the quality of track geometry based on parameters defined in EN 13848-1 and specifies the different track geometry classes which should be considered.

This European Standard covers the following topics:

— description of track geometry quality;

— classification of track quality according to track geometry parameters;

— considerations on how this classification can be used;

— this European Standard applies to high-speed and conventional lines of 1 435 mm and wider gauge;

— this European Standard forms an integral part of EN 13848 series.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.