Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
Nummer:prEN 1993-1-5:2006/A2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 188
Namn på kommittén:Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong
Publicerat:den 19 feb 2019
Sista svarsdatum:den 30 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

(1) EN 1993-1-5 gives design requirements of stiffened and unstiffened plates which are subject to inplane forces.

(2) Effects due to shear lag, in-plane load introduction and plate buckling for I-section girders and box girders are covered. Also covered are plated structural components subject to in-plane loads as in tanks and silos. The effects of out-of-plane loading are outside the scope of this document.

NOTE 1: The rules in this part complement the rules for class 1, 2, 3 and 4 sections, see EN 1993-1-1.

NOTE 2: For the design of slender plates which are subject to repeated direct stress and/or shear and also fatigue due to out-of-plane bending of plate elements (breathing) see EN 1993-2 and EN 1993-6.

NOTE 3: For the effects of out-of-plane loading and for the combination of in-plane effects and out-of-plane loading effects see EN 1993-2 and EN 1993-1-7.

NOTE 4: Single plate elements may be considered as flat where the curvature radius r satisfies:

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.