Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kliniska laboratorier - Reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring
Nummer:prEN ISO 22367
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 331
Namn på kommittén:Laboratoriemedicin
Publicerat:den 19 feb 2019
Sista svarsdatum:den 20 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a process for a medical laboratory to identify and manage the risks to patients, laboratory workers and service providers that are associated with medical laboratory examinations. The process includes identifying, estimating, evaluating, controlling and monitoring the risks.

The requirements of this document are applicable to all aspects of the examinations and services of a medical laboratory, including the pre-examination and post-examination aspects, examinations, accurate transmission of test results into the electronic medical record and other technical and management processes described in ISO15189.

This document does not specify acceptable levels of risk.

This document does not apply to risks from post-examination clinical decisions made by healthcare providers.

This document does not apply to the management of risks affecting the medical laboratory enterprise that are addressed by ISO 31000, such as business, economic, legal, and regulatory risks.

NOTE International, national, or regional regulations or requirements may also apply to specific topics covered in this international standard

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.