Detaljer om förslaget

Svensk titel: Energiledningssystem - Vägledning för genomförande, underhåll och ständig förbättring av ett energiledningssystem enligt ISO 50001
Nummer:ISO/DIS 50004
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 558
Namn på kommittén:Effektiv energianvändning
Publicerat:den 13 feb 2019
Sista svarsdatum:den 7 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides practical guidance and examples for establishing, implementing, maintaining

and improving an energy management system (EnMS) in accordance with the systematic approach of

ISO 50001:2018. The guidance in this Document is applicable to any organization.

This document does not provide guidance on how to develop an integrated management system.

While the guidance in this document is consistent with the ISO 50001:2018 EnMS model, it does not

provide interpretations of the requirements of ISO 50001:2018.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.