Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 10373-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Teknik och stödsystem för personlig identifiering
Publicerat:den 4 feb 2019
Sista svarsdatum:den 20 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines test methods for characteristics of identification cards according to

the definition given in ISO/IEC 7810. Each test method is cross-referenced to one or more base

standards, which may be ISO/IEC 7810 or one or more of the supplementary standards that define the

information storage technologies employed in identification cards applications.

NOTE 1 Criteria for acceptability do not form part of this International Standard but will be found

in the International Standards mentioned above.

NOTE 2 Test methods described in this International Standard are intended to be performed

separately. A given card is not required to pass through all the tests sequentially.

This part of ISO/IEC 10373 defines test methods which are common to one or more card technologies.

Other parts of the standard define technology-specific test methods.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.