Detaljer om förslaget

Nummer:prEN ISO 21572
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 31 jan 2019
Sista svarsdatum:den 9 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides general guidelines and performance criteria for immunochemical methods for the detection and/or quantification of a specific protein or protein(s) of interest [POI(s)] in a specified matrix. The methods discussed are applicable to analysis of a variety of different types of proteins. Some uses for these methods include, but are not limited to, analysing proteins involved in biotechnology or disease indexing.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.