Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler
Nummer:ftSS 2875
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 360
Namn på kommittén:Brand och räddning
Publicerat:den 30 jan 2019
Sista svarsdatum:den 28 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard anger principer för utformning av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden.

Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvdrift.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.