Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - Rördelar - Självfallsledningar i mark - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 1: Materialspecifikationer och prestanda för rör, rördelar och system
Nummer:ISO/DIS 21138-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 18 jan 2019
Sista svarsdatum:den 3 apr 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document together ISO 21138-2: and ISO 21138-3: , specifies the definitions and requirements for pipes, fittings and systems based on unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) structured-wall piping systems intended to be used in non-pressure underground drainage and sewerage applications.

NOTE 1 Pipes, fittings and the system complying with this standard may also be used for highway drainage and surface water.

This document covers a range of pipe and fitting sizes, materials, pipe constructions, nominal ring stiffnesses, and gives recommendations concerning colours.

NOTE 2 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and installation practices or codes.

In conjunction with ISO 21138-2: and ISO 21138-3: , this document is applicable to structured-wall pipes and fittings, to their joints and to joints with components of other plastics and non-plastics materials.

It is applicable to structured-wall pipes and fittings with or without an integral socket with elastomeric ring seal joints as well as welded and fused joints.

NOTE 3 Pipes, fittings and other components conforming to any plastics product standards referred to in Clause 2 can be used with pipes and fittings conforming to this document when they conform to the requirements for joint dimensions given in Parts 2 and 3 of ISO 21138 and to the performance requirements given in Clause 9.

NOTE 4 For dimensions larger than DN/OD 1200 or DN/ID 1200, this document can serve as a general guide regarding appearance, colour, physical and mechanical characteristics as well as performance requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.