Detaljer om förslaget

Svensk titel: Transaktionskort - Fysiska egenskaper
Nummer:ISO/IEC DIS 7810
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Teknik och stödsystem för personlig identifiering
Publicerat:den 17 jan 2019
Sista svarsdatum:den 31 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International standard is one of a series of standards describing the characteristics for identification cards as defined in the definitions clause and the use of such cards for international interchange.

This International standard specifies the physical characteristics of identification cards including card materials, construction, characteristics, and dimensions for four sizes of cards.

ISO/IEC 10373-1 and ISO/IEC 24789-2 specify the test procedures used to check cards against the parameters specified in this International Standard.

This International Standard specifies the requirements for card interface devices used for identification. It takes into consideration both human and machine aspects and states minimum requirements.

It is the purpose of this series of standards to provide criteria to which cards shall perform. No consideration is given within these standards to the amount of use, if any, experienced by the card prior to test. Failure to conform to specified criteria should be negotiated between the involved parties.

NOTE 1 Numeric values in the SI and/or Imperial measurement system in this International Standard may have been rounded off and therefore are consistent with, but not exactly equal to, each other. Either system may be used, but the two should not be intermixed or reconverted. The original design was made using the Imperial measurement system.

NOTE 2 Thin flexible cards are not within the scope of this international standard (see ISO/IEC 15457).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.