Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnaders energiprestanda - System för avgivning av värme och kyla till rum
Nummer:ISO/DIS 52031
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 15 jan 2019
Sista svarsdatum:den 24 mar 2019
Ämnesområden:Byggnader: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The scope of this specific part is to standardise the required inputs, the outputs and the links (structure) of the

calculation method in order to achieve a common international calculation method.

This standard covers energy performance calculation of heating systems and water based cooling space

emission sub-systems.

Figure 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular

structure as set out in ISO 52000-1.

NOTE 1 In ISO/TR 52000-2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB

standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.

NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one

module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See

also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.