Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägtrafikinformatik -
Nummer:ISO/DIS 21219-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Vägtrafikinformatik
Publicerat:den 21 dec 2018
Sista svarsdatum:den 28 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Technical Specification specifies rules for the creation and extending of TPEG application UML models. The rules are intended to ensure that TPEG application UML models can be interpreted unambiguously for conversion to physical format representations. TPEG application UML models that are defined according to these rules may be used for automatic generation of TPEG standards and for automatic generation of TPEG application physical format descriptions.

This Technical Specification also specifies the preferred structure of TPEG application specifications.

The TPEG abstract data types and the set of TPEG tables of common use are specified in the annexes.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.