Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ritningsregler - Förenklad ritning av glasprodukter
Nummer:ISO/DIS 6414
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 21 dec 2018
Sista svarsdatum:den 1 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard establishes rules and conventions for particular use with technical drawings on glassware, for example, laboratory glassware or glassware used in other technical fields.

Optical parts are not, however, included herein.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.