Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägtrafikinformatik -
Nummer:ISO/DIS 21219-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Vägtrafikinformatik
Publicerat:den 21 dec 2018
Sista svarsdatum:den 21 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Technical Specification specifies the rules for converting TPEG application UML models to the tpegML format description. It contains the XML format definition of the abstract data types defined in ISO/TS 21219-2. Rules for converting compound data types are also defined.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.