Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Infrastruktur - Plast sliprar och bärare - Del 3: Materialegenskaper
Nummer:prEN 17318-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 20 dec 2018
Sista svarsdatum:den 21 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the characteristics of sleepers and bearers made from plastic or reinforced plastic materials. It applies to sleepers or bearers for railway infrastructure.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.