Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Infrastruktur - Plast sliprar och bärare - Del 1: Generella krav
Nummer:prEN 17318-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 20 dec 2018
Sista svarsdatum:den 21 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the technical criteria and control procedures which need to be satisfied by the constituent materials and the finished plastic sleepers and bearers.

The main requirement of plastic sleepers and bearers is transmission of vertical, lateral and longitudinal loads from the rails to the ballast or other support. In use they are also exposed to environmental and chemical impacts, which could influence sleeper performance.

The tests defined in this standard provide assurance of the capability of sleepers or bearers to resist repetitive loading and provide sufficient durability. In addition, controls are placed on manufacturing processes and tests to ensure that the plastic will not suffer unacceptable degradation in service.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.