Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lantbruksteknik - Elektrisk och elektronisk utrustning - Provning av resistens mot miljöförhållanden
Nummer:ISO/DIS 15003
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 13 dec 2018
Sista svarsdatum:den 28 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides design requirements and guidance for the manufacturers of electrical and electronic equipment for use in all kinds of mobile (including hand-held) agricultural machinery, forestry machinery, landscaping and gardening machinery [referred to hereafter as machine(s)]. The term machinery covers tractors and implements. It gives tests for specific environmental conditions and defines severity levels for tests which relate to the environmental extremes that can be experienced in practical operation of the equipment.

The standard is intended to be used in determining the suitability of the equipment of these machines, for use in a specified range of environmental conditions.

NOTE The severity levels given are general guidelines and not guaranteed worst-case exposure levels.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.