Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lantbruksmaskiner - Självgående lantbruks- och skogsfordon - Krav för bromsning
Nummer:prEN 17344
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 13 dec 2018
Sista svarsdatum:den 19 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to wheeled and/or track-laying self-propelled agricultural and forestry vehicles when used on public roads. It specifies the definitions, construction and performance requirements and the means for verification of braking systems on vehicles with a maximum design speed not exceeding 60 km/h.

Following items are excluded from the scope of this document:

— coupling force control;

— endurance braking systems;

— Anti-Lock Braking Systems and EBS;

— vacuum braking systems;

— safety related parts of complex electronic control systems;

— trailer braking control systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.